โลโก้เว็บไซต์ การเตรียมความพร้อมและงานเข้ารับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารจากสาธารณสุขจังหวัด ในกลุ่มอาหารพร้อมบริโภค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การเตรียมความพร้อมและงานเข้ารับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารจากสาธารณสุขจังหวัด ในกลุ่มอาหารพร้อมบริโภค

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 275 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อีกหน้าที่บริการวิชาการ  งานที่ปรึกษาการขอสถานที่ผลิตอาหาร

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 งานเตรียมความพร้อมและงานเข้ารับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารจากสาธารณสุขจังหวัด ในกลุ่มอาหารพร้อมบริโภค

เพื่อเข้าสู่การขอเลข อย. ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก #มทรล้านนาพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา