โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มีนาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 589 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 14 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประกาศผลการออกสลากการกุศลงานประจำปีและงานของดีเมืองน่าน ปี 2564 ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 22.00 น. ณ บริเวณเวทีใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลและประกาศผลผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) "งานของดีเมืองน่าน" แบบเรียลไทม์ (Real Time) โดยสลากการกุศลได้จำหน่ายทั้งหมดจำนวน 20,000 ใบๆ ละ 30 บาท มีสมาคมเหล่ากาชาดน่านทั้งหมด 6 ท่าน เป็นผู้หมุนวงล้อออกรางวัล และนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้จับลูกบอลเสี่ยงทายหมายเลขประจำวงล้อเพื่อออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ได้วงล้อหมายเลข  4 5 6 ในการออกรางวัลดังกล่าวฯ
รางวัลผลสลากการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี 2564 มีดังนี้
รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ (แค๊ป) จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 ตู้เย็น จำนวน 15 รางวัล
รางวัลที่ 6 ทีวีจอแบน 32 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว จำนวน 200 รางวัลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา