โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ การทำงานและปัจฉิมนิเทศออนไลน์  ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ การทำงานและปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 839 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ การทำงานและปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 10 มีนาคม  2564

ณ  ห้องประชุม หิรัญญิการ์ 1 (ห้องประชุม B)

จะเปิดรับชมถ่ายทดสด เวลา 12.30 น.

วิดิโอแนะนำการเข้าใช้งาน

1.การเข้าใช้งานระบบกิจกรรม สำหรับนักศึกษา

2.วิธีการเข้าใช้งาน ปัจฉิมนิเทศออนไลน์

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา