โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับงานเกษตรสมาร์ทฟาร์ม 4.0 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับงานเกษตรสมาร์ทฟาร์ม 4.0 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา