โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สนับสนุนระบบสารสนเทศการลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความรวดเร็วการให้บริการประชาชน   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา สนับสนุนระบบสารสนเทศการลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความรวดเร็วการให้บริการประชาชน  

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 เมษายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าทิ่อธิการบดี  ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ  ได้นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบสารสนเทศการลงทะเบียน จำนวน 6 ชุด พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  มอบให้กับจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ใต้สะพานข้ามแยกดอนจั่น) โดยมีพล.ต.ต.พิเชษฐ์  จีระนันตสิน ผบก.ภจว.เชียงใหม่ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอาวุโส อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ  เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนในจุดคัดกรอง พร้อมทั้งลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุด และลดความแออัดของบุคคลคนในบริเวณดังกล่าว

    สำหรับหลักการทำงานของระบบดังกล่าว มีเพียง 3 ขั้นตอนหลักประกอบด้วย

  1. เจ้าหน้าที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบในเครื่อง Smart Card Reader  
  2. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่นอีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์
  3. กดปุ่มลงทะเบียน

  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการยืนยับการลงทะเบียนแล้วจะถูกส่งผ่านระบบออนไลน์มาเก็บไว้ที่หน่วยเก็บข้อมูลกลาง สามารถแสดงผลการลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถส่งในรูปแบบรายงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วางแผนการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้อีกทางหนึ่ง  







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา