โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/62  อันเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แนวปฏิบัติการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/62 อันเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 4211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2562
อันเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา