โลโก้เว็บไซต์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี 2563  ตำบลบ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ตำบลบ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 ธันวาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  27  ธันวาคม  2562  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย  นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  หัวหน้างาน และ พนักงาน ร่วมงานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี 2563  พร้อมทั้ง มอบเครื่องดื่มสนับสนุนให้กับ ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอด  24  ชั่วโมง ระหว่างวันที่  27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม  2563   ณ  ถนนสายพิษณุโลก-สุโขทัย  บริเวณหน้าตลาดแม่กิมเฮง   

          อีกทั้ง  มอบของสนับสนุนให้กับทีมงานกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกร่าง  เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน  ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

 

ขอบคุณภาพจาก - อาภรณ์  นากุ

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา