โลโก้เว็บไซต์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 4408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน ได้รับเกียรติจากคณะทีมงานอาจารย์และนักวิจัย ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สืบเนื่องการประชุมทบทวนแผนงานวิจัย ววน. ปี 2563-2564 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

Cr. Nopporn Patcharaprakiti

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา