โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2608 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ด้วย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ จีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 &The 2nd International Conference on Tourism, Business, & Social Science 2020 (ICTBS 2020) ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ที่อาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://www.dpu.ac.th/caiconf2020  หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หมาบเลขโทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 539,609 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2562

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา