โลโก้เว็บไซต์ ขอยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 สิงหาคม 2562 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 2583 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลดประกาศได้>>>ที่นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา