โลโก้เว็บไซต์ ชี้แจงการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ชี้แจงการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2562 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 4176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ตามกำหนดการปฏิทินการศึกษา หากวันสอบตรงกับวันหยุดตามประกาศของทางราชการ คณะ/เขตพื้นที่ สามารถจัดสอบได้ตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละคณะ/เขตพื้นที่ ในการกำหนดวันสอบกลางภาคและปลายภาค เพื่อให้การสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/03/20180320113850_15348.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา