โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบรุ่นที่ 56  ให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบรุ่นที่ 56 ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดพิธีมอบรุ่นที่ 56  ให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยกิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย  การเดินขบวนของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2562  โดยมี คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  ให้โอวาทและปล่อยขบวน “บ้านกร่างสร้างชีวิต”  ณ วัดนิมิตธรรมาราม นักศึกษาใหม่เดินขบวนตามเส้นทางในหมู่บ้านชุมชนตำบลบ้านกร่าง เข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ซึ่งระหว่างการเดินขบวน มีกิจกรรมการร้อง เพลง  “บ้านกร่างสร้างชีวิต”

          เมื่อมาถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ส่งขบวนต่อให้กับทีมงานสโมสรนักศึกษา  เพื่อทำพิธีมอบรุ่น56 ต่อไป   

ในพิธีมอบรุ่น ที่ 56 ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จะประกอบด้วยกิจกรรม การเดินขบวนของนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปี่ที 1  รอดผ่านซุ้มประเพณี  และ เจิมหน้าผากสามสี(เขียว-ขาว-เหลือง)   โดยมี นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  รุ่นพี่จากสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  และนักศึกษาระดับชั้นปีที่  2 – 4  ทุกสาขาวิชา  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นใจ    จากนั้น  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างพร้อมคณะกรรมการ รุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคน    ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ   พิธีกล่าวคำสาบานร่วมเป็นรุ่นพี่-รุ่นน้อง    พิธีร้องเพลง  “เกษตรรำลึก” และ  เพลง“บ้านกร่างสร้างชีวิต”        และพิธีไหว้เจ้าพ่อปู่ยาง    สิ่งศักดิ์คู่มหาวิทยาลัยฯ      จากนั้นรุ่นพี่จะมอบพวงมาลัยและดอกไม้ ให้รุ่นน้องในสายรหัส  ซึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี 

ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง   มีความเคารพในรุ่นพี่รุ่นน้อง  ส่งเสริมความอดทนเข้มแข็ง  ส่งเสริมความรัก  ความสามัคคี ความผูกพันและความมีน้ำใจจากรุ่นสู่รุ่น  เพื่อความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างยั่งยืน ของ  “เกษตรบ้านกร่าง”

 

ภาพ – อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์ เสน่หา , ศุภกร  ดีหนู , ปริณดา  สุภาพงษ์   และ ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา