โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบงานสารสนเทศ 2564 รอบ (มิ.ย.64 - พ.ค.65) | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบงานสารสนเทศ 2564 รอบ (มิ.ย.64 - พ.ค.65)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 479 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา