โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบงานสารสนเทศ 2564 รอบ (เม.ษ.64 - ก.ย.64) | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบงานสารสนเทศ 2564 รอบ (เม.ษ.64 - ก.ย.64)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 พฤษภาคม 2564 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 543 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา