โลโก้เว็บไซต์ คู่มือบริการสารสนเทศ | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คู่มือบริการสารสนเทศวิธีป้องกันมัลแวร์ WannaCrypt

Patch เฉพาะกิจ สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า

**หมายเหตุ สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าที่ข้อมูลทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยไม่ถูกบรรจุเข้าใน Windows Update

 • Windows XP SP3(32bit)
 • Windows XP SP2(64bit)
 • Windows XP Embedded(32bit)
 • Windows 8(32bit)
 • Windows 8(64bit)
 • Windows Server 2003 SP 2(32bit)
 • Windows Server 2003 SP 2(32bit)
 • วิธีการอัปเดตระบบปฏิบัติการ

  **หมายเหตุ ควรอัพเดทระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8 and 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 R2

 • คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 • คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา
 • คู่มือการใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์
 • คู่มือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย

  ช่องสัญญาณ @Internet-RMUTL

  **หมายเหตุ ตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียว จะเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Android
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย IOS
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows XP
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 7
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 8
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 10
 • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows Phone
 • ช่องสัญญาณ @RMUTL-Web-Login

  **หมายเหตุ ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ แต่ต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่ใช้งาน

  ช่องสัญญาณ eduroam

  **หมายเหตุ ใช้ได้กับทุกมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดใช้งาน eduroam ทั่วโลก

  เอกสารการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

 • ICDL Computer & Online Basics
 • ICDL Application Basics
 • คู่มือการเชื่อมใช้งาน VPN

 • คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สำหรับ Windows
 • คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สำหรับ MAC OSX
 • คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สำหรับ Iphone/Ipad
 • คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สำหรับ Android
 • คู่มือการงานใช้ระบบ ERP

 • คู่มือการทำงานระบบเจ้าหนี้ 
 • คู่มือการรับเงินและการจัดทางบกระทบยอดธนาคาร
 • คู่มือการทำงานระบบสินทรัพย์ถาวร
 • คู่มือการทำงานระบบสินค้าคงคลัง
 • คู่มือระบบลูกหนี้เงินยืม
 • คู่มือการทำงานระบบทั่วไปและระบบบัญชีแยกประเภท
 • คู่มือระบบการทำงานระบบงบประมาณ
 • คู่มือการใช้งาน Office365

 • คู่มือการเชื่อมต่อ E-mail มทร.ล้านนา
 • คู่มือการสร้าง Form ออนไลน์
 • คู่มือการนัดหมายการประชุมกับปฏิทิน(Calendar)
 • การใช้งาน App Outlook ร่วมกับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
 • คู่มือการติดตั้ง Officemix
 • ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา