โลโก้เว็บไซต์ Office 365 | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Office 365บริการ Office 365


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีบริการการใช้งาน Microsoft Office 365 สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทุกท่าน
 

 

 

 

 

 

 

บริการ Office 365 มีข้อดีอย่างไร

 • Office 365 สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ทั้งบน Smart Phone , Tablet , Computer PC หรือ Mac อีกทั้งยังสามารถเรียกใช้งาน Office Online ได้ทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ตบนโลกนี้
 • 1 User สามารถโหลดชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ของ Microsoft Office ได้ถึง 5 เครื่องพร้อมกัน
 • Outlook (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลถึง 50 G และสามารถแนบไฟล์ส่งเอกสารภายในอีเมล์ได้สูงสุด 25 MB
 • Calendar (ปฏิทิน) สามารถเพิ่มข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองลงในปฏิทินได้ พร้อมทั้งยังสามารถทำการนัดหมายระหว่างบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ บนปฏิทินได้
 • People (บุคคล) สามารถทำการค้นหา E-mail ของบุคคลภายในมหาวิทยาลัยได้ และยังสามารถสร้างกลุ่มภายใน Office 365 เพื่อที่จะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
 • Yammer (แยมเมอร์) เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สามารถติดต่อสื่อสาร สนทนากันและสามารถติดตามกันได้ เสมือนเป็นเฟสบุ๊คภายในองค์กร
 • OneDrive (พื้นที่จัดเก็บออนไลน์) มีพื้นที่จัดเก็บออนไลน์มากถึง 1TB สำหรับงานเอกสาร รูปภาพและไฟล์ต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถแชร์ไฟล์และเข้าถึงเอกสารออนไลน์ได้
 • SharePoint (การจัดการข้อมูล) บริการการบริหารการจัดการข้อมูลองค์กรแบบออนไลน์
 • Task (งาน) บริการการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของตนเองและองค์กร
 • Delve บริการที่จะช่วยให้คุณพบกับข้อมูลที่น่าสนใจ
 • Video บริการพื้นที่ในการอัพไฟล์วีดีโอเพื่อเผยแพร่ภายในองค์กร สามารถสร้างช่องรายการของตนเองได้
 • Office Online บริการชุดโปรแกรม Microsoft Office Online ที่สามารถทำงานร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งมีบริการของ Word Online , Excel Online , PowerPoint Online , OneNote Online
 • Sway บริการเครื่องมือการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป โดยผู้สร้างไม่จำเป้นต้องเขียนโค้ดในการสร้างเว็บเลย
 •  

  วิธีการใช้งานเบื้องต้น


  เข้าไปที่ URL : http://portal.office.com แล้วล็อคอินด้วย RMUTL Account ของผู้ใช้
   

  Username

 • สำหรับการใช้งานอาจารย์และบุคลากร : ใช้ RMUTL Account  และต่อท้ายด้วย @rmutl.ac.th ตัวอย่าง : Chatchawan@rmutl.ac.th
 • นักศึกษา : ใช้ RMUTL Account และต่อท้ายด้วย @live.rmutl.ac.th ตัวอย่าง : Chatchawan@live.rmutl.ac.th
 • Password : ใช้รหัสผ่าน RMUTL Account  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา