โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ใช้บริการ...ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ใช้บริการ...ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มิถุนายน 2563 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 637 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Gale Virtual Reference Library (GVRL)

รายละเอียด : เว็บไซต์หนังสือ eBook ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการ

บอกรับไว้ทั้งหมด 363 รายการ

– ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของมหาวิทยาลัย

– สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

– มีการจัดวางหนังสือในรูปแบบชั้น หนังสือให้อัตโนมัติ

– สามารถจัดพิมพ์, ดาวน์โหลด, อีเมลล์ได้โดยไม่จำกัด

– อ่านได้ในรูปแบบ Full Text และ PDF

– แปลภาษาต่างชาติรวมถึงภาษาไทย

– อ่านออกเสียงให้ฟัง

– ดาวน์โหลดไฟล์อ่านให้ฟังในรูปแบบ MP3

– ใหม่ สามารถใช้งานบัญชี Gmail เพ!ือบันทึกเนือ& หาลงใน Google Drive ได้อย่างง่ายดาย

– มี MARC Record ให้

สามารถเข้าใช้งานได้ที่นี่ >> http://tinyurl.com/gvrl4rmutl

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน >> http://library.rmutl.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/present-13.11.2015.pdf


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา