โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-07-04

นักศึกษาแกนนำ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ศึกษาความรู้ด้านยาเสพติด ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  4 กรกฎาคม  2562 แผนกพยาบาล  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองการศึกษา  พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา จัดโครงการราชมงคลร่วมใจห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562  ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมนำนักศึกษาแกนนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ศึกษาดูงานภายในทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  เพื่อรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบำบัดผู้ติดสารเสพติดและผู้ต้องโทษคดียาเสพติด    ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา