โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-07-25

ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง
พุธ 25 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อ.วริศ  จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร   อาจารย์สมชาย  โพธิ์พยอม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และ คุณสุทินา  พึ่งทองรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง  และการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จากนั้น  องค์การบริหารส่ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา