โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-07-17

บันทึกเทปถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
อังคาร 17 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561   รศ.ดร.คมสัน​ อำนว​ย​สิทธิ์ พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์   พระบรมราชิชีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา  12 สิงหาคม 2561  ณ  ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก    ซึ่งทางสถานีเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมถวายพระพรแสดง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา