โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-07-16

นักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

จากการสร้างร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2561  ในวันที่  16 กรกฎาคม 2561  รศ.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ให้การต้อนรับ นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในกิจกรรมการเรียนวิชาชีพห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา