โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-08-24

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา