โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-11-16

มทร.ล้านนา จับมือ คณะแพทย์ฯ มช.วิจัยพัฒนาเครื่องมือให้ตอบโจทย์การใช้งานทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์สาคร ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดขบวนกระทงใหญ่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนา
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยตกแต่งขบวนกระทงใหญ่ในแนวคิด “สะเปาแก้ว แพรวฟ้า พระบารมี มหาจักรี ภูมิพล”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยใช้สะเปาแก้ว หรือส... >> อ่านต่อ


พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อค่ำของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผอ.กองการศึก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา