โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-11-07

ศิลปกรรมฯมอบรางวัลภาพวาดสานสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานศิลปกรรมจากชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น  เพื่อมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยกำหนดให้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา