โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 บทความ

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จันทร์ 23 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.ของทุกปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งเลิกทาส และทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความทันสมัยในด้านสังคม การศึกษา การคมนาคม วันที่ 23 ต.ค.ของทุกปี ตรงกับ "วันปิยมหาราช" เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือทิศทางประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวง อว.
เสาร์ 21 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 20 ตุลาคม พศ.2566 อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย พร้อมหารือทิศทางประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2567ผ่านระบบออนไลน์ โดยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการร... >> อ่านต่อ


ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะจัด กิจกรรมข้าวแต๋น...ใส่ใจ ใส่ใคร ใส่มัน ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เสาร์ 21 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่​ 20​ ตุลาคม​ 2566​  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์​  ไชยเมืองชื่น​ หัวหน้าโครงการวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “ข้าวแต๋น...ใส่ใจ​ ใส่ใคร​ ​ใส่มัน​”  ณ​ มิวเซียมลำปาง​ จังหวัดลำปาง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการลำปางแฮปปี้โฮะซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญในย่านเมืองเก่านครลำปาง​และมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการเรียนรู้เป็นประจำทุกวัน... >> อ่านต่อ


อธิการบดี ร่วมหารือการสร้างเครือข่ายการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมการประชุมหารือร่วมกับ คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์, Ms. Tam Le - Regional Market Manager - South East Asia, Africa & Pacific Islands - University of Otago และคุณศิรินทร์ธร ด้วงคต Director... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU และนักวิจัย มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษารองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (TM2023 - Track 2.1)
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 นักวิจัย มทร.ล้านนาจำนวน 19 คน ที่ผ่านการคัดเลือกการอบรมผู้เชี่ยวชาญ TM Track2 พร้อมทั้งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษารองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (TM2023 - Track 2.1) เพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ Talent Mobility  ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 17,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานประจำวิชาเอก การจัดการธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา      ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพิ่มศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานร่วมกับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ  เพื่อร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคลากรของบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศา... >> อ่านต่อ


การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 : ปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 :  ปีการศึกษา 2567 การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรน่าน
พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรน่าน ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน จำนวน 1 อัตรา นั้น      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ 11 สถาบันการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมเป็นเครือข่าย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ “U DEAL WE DO” สานต่อแนวคิดนักศึกษาป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษา
พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายชินวัตร เรียนคำนายกสโมสรนักศึกษาและนายธันวา พานิช ประธานสภานักศึกษา  และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) โครงการมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ (University Deal for Health Promotion Network of Chiang Mai) “U DEAL WE DO... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 1707


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา