โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

UBI RMUTL นำ 3 ทีม Start up เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  สำนักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริหารนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจความตระหนักและส่งเสริมจิตวิ... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการพัฒนามิเตอร์อัจฉริยะสำหรับการติดตามข้อมูล แจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ และคิดค่าบริการการใช้ไฟฟ้า ของ นายณัฐวัฒน์ พัลวัล หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ บริษัท พีบีดับบลิว ไลท์ติ้ง จำกัด
พุธ 6 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ ณ พีบีดับบลิว ไลท์ติ้ง จำกัด ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "โครงการพัฒนามิเตอร์อัจฉริยะสำหรับการติดตามข้อมูล แจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ และคิดค่าบริการการใช้ไฟฟ้า ของ นายณัฐวัฒน์ พัลวัล อาจารย์สังกัดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ" >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการพัฒนากระบวนการลดความชื้นของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภูคาวชนิดแคปซูล ของ นายเฉลิม ยาวิลาศ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ บริษัท เฮอร์บอร์ก(ไทยแลนด์) จำกัด
พุธ 6 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ ณ บริษัท เฮอร์บอร์ก(ไทยแลนด์) จำกัด ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "การพัฒนากระบวนการลดความชื้นของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภูคาวชนิดแคปซูล ของ นายเฉลิม ยาวิลาศ อาจารย์สังกัดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ" ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
อังคาร 5 ธันวาคม 2566

         วันที่  5  ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธี เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
อังคาร 5 ธันวาคม 2566

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธี เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566   วัน​ที่​ ​5 ธันวาคม  2566 นายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  คณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัด... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้น้ำอัตโนมัติ Lora และการพัฒนารูปแบบการทำบรรจุภัณฑ์ ของ นางสาวดุษฎี มุกดาอ่อน ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาย ออเร้นจ์ สมาร์ท ฟาร์ม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาย ออเร้นจ์ สมาร์ท ฟาร์ม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "โครงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้น้ำอัตโนมัติ Lora และการพัฒนารูปแบบการทำบรรจุภัณฑ์ ของ นางสาวดุษฎี มุกดาอ่อน อาจารย์สังกัดคณะ บริหารธุรก... >> อ่านต่อ


สวพ.มทร.ล้านนา และ สวก.ลำปาง เข้าร่วมประชุม นักวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง”
พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หน่วยบริหารจัดการกลางโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์” เข้าร่วมประชุม นักวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง” ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยมี รองศา... >> อ่านต่อ


กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พุธ 29 พฤศจิกายน 2566

  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2566 ณ หอคำทวี สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันระดมความคิดในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆภายในยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์บุปผา ชวะพงษ์ กรรมการผู้ทรางคุณวุฒิ สภามหาวิท... >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566

...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565  ประเมิน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ศ.ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี ศ.เกียรติ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2567
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 1/2567  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่  ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเวียงเจ็ดลิน  มทร.ล้านนา        ใน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1049


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา