โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 บทความ

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” วัน​ที่​ ​26 ตุลาคม 2566 น​ายบุญฤทธิ์​ สโมสร​  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อด... >> อ่านต่อ


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2566
พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 ตุลาคม  2566  น​ายบุญฤทธิ์​ สโมสร​  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย ดร.โสภณา สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์ในสังกัด   ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2566 โดยมี นายภูสิต​  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน   พร้อมด้วย  นำข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567
พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567 วัน​ที่​ ​20 ตุลาคม 2566 น​ายบุญฤทธิ์​ สโมสร​  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย   ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณาจารย์ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ร่วมกิจกรรม  “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567   ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ... >> อ่านต่อ


ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะจัดกิจกรรมแต่งกายล้านนา... มาย้อนวันวานหาอดีต ชวนคนรุ่นใหม่แต่งกายด้วยผ้าไทย
เสาร์ 28 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่​ 27​ ตุลาคม​ 2566​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น หัวหน้าโครงการวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม "แต่งกายล้านนา... มาย้อนวันวานหาอดีต"​ ณ​ มิวเซียมลำปาง​ จังหวัดลำปาง​ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์​ ดร.สุพรรณี​ ฉายะบุตร​  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงาน​  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการลำปางแฮปปี้โฮะซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรร... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตน สังกัด มทร.ล้านนา ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.)
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ผู้ประกันตนลงทะเบียนเพื่อเข้าเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ซึ่ง คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็น เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานของกองทุนประกันสังคม และวางระเบียบการรับจ่ายเงินและจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ  รวมไปถึงเพื่อรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และความมั่นคงของระบบประกันสังคมไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ... >> อ่านต่อ


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในงานครบรอบ 64 ปี มุมมอง AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา งานครบรอบ 64 ปี มุมมอง AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึงจัดระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยภาคการเสวนาวิชาการในวันที่สามของการจัดงาน ในประเด็น “AI ปัญญ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับรางวัลชนะเลิศ ASIC พร้อมก้าวสู่ระดับสากล นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับสากล หน่วยงานนานาชาติยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงคู่สังคมชุมชน
พฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนรักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ  ASIC Annual Conference ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษานานาชาติแบบดิจิทัล ที่มีความสอดคล้องกับ SDG ของสหประชาชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั่วโลก และช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
พุธ 25 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพร พัชรประกิติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า “โครงกาพัฒนา ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมและกำลังคน สำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแหลงจากรถยนต์ ใช้แล้วด้วยกลไกบริษัทจัดการพลังงานร่วมกับบล็อกเชน” ต่อนายชื่นชอบ คงอุดม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Corporate Governance)
พุธ 25 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

    กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรม แคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกัน และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกำหนดโครงการ แผนงาน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  ... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย การขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐและกระทรวง อว.
จันทร์ 23 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

             เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา เป็นตัวแทนอธิการบดีในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในเรื่อง "การขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐและกระทรวง อว. ให้เป็นกระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาสและกระทรวงแห่งอนาคต" เพื่อสร้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 1707


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา