โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก
นายวยุกร เกตุน้อย

นายวยุกร เกตุน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตรานุช ปิ่นสัก

นางสาวจิตรานุช ปิ่นสัก

นักวิชาการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา