โลโก้เว็บไซต์ นคร คำกิติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : นคร คำกิติ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ บ่มเพาะทักษะเด็กไอที สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
อังคาร 12 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันที่ 12 ก.ย. 66 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะ และบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (SAT young entrepreneur) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ... >> อ่านต่อ


พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรพิษณุโลกให้เป็นนักมืออาชีพทางการเกษตร
ศุกร์ 8 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด จัดโครงการ “การสัมมนาวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบมืออาชีพ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก” โดยมี ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน และนายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย และแปลงสาธิต สาขาพืชศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 8 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง คณบดีคณะนวัตกร... >> อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ แสดงผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย ผลักดันศักยภาพเข้าสู่ตลาดจีน
พุธ 30 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566 หน่วยความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ บุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นักวิจัย ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย ในงานแสดงสินค้า Sial Shenzhen 2023 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การบริหารจัดการของกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักประสานงานชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567
อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในบริหา... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ผู้บริหารจากสถานประกอบการ ผลักดันกำหนดทิศทางหลักสูตร งานวิจัย สร้างนวัตกรรม และการสร้างบัณฑิตนักประกอบการ
เสาร์ 26 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการ  ผลักดันกำหนดทิศทางหลักสูตร งานวิจัย สร้างนวัตกรรม และการสร้างบัณฑิตนักประกอบการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนการบริหารงานในภาคผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจ... >> อ่านต่อ


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือแนวทางความร่วมมือ สนับสนุน สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 ส.ค. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารคณะ การสนับสนุนพันธกิจงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ร่วมกัน ระหว่างของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนการสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันที่จะสามารถพัฒนาให้... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จํานวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดแนบมานี้ >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 DIProm Consultant Award 2023
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวาที พีระวรานุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 (DIPROM Consultant Award 2023) และกล่าวแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 9 ราย ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีพร้อม (DIPROM) ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่... >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา หัวหน้าโครงการฯ ในนามอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) นำผลงานวิจัยร่วมนำเสนอในนิทรรศการไฮไลท์  (Research for Creative Economy) นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ"นวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน AI Human... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 106


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา