โลโก้เว็บไซต์ ณัฏฐภัทร   มาแดง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : ณัฏฐภัทร มาแดงประกาศร่าง TOR
จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1. TORชุดเครื่องมือฯ-ครั้งที่3 2. ร่างประกาศประกวดราคาชุดเครื่องมือฯครั้งที่3 >> อ่านต่อประกาศที่1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซลครั้งที่3 2.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล-ครั้งที่3     >> อ่านต่อประกาศร่างTOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหรรม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ครั้งที่ 2
ศุกร์ 17 เมษายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1.TOR-ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมฯครั้งที่2 2.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฯครั้... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดเอกสาร 1. ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล-1-คัน-ครั้งที่2 2. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล-1-คันครั้งที่2   >> อ่านต่อ


ประกาศประวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม ฯ จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดเอกสาร 1. ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฯ 2 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักภาพฯ >> อ่านต่อ


ประกาศร่างTOR ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ประกอบด้วย 3 ไฟล์
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม   1  TORรถบรรทุกครั้งที่2 2  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล-1-คัน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา