โลโก้เว็บไซต์ ณัฏฐภัทร   มาแดง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : ณัฏฐภัทร มาแดงประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ฯ 2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ฯ. >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือปฏิบัติการ : เทคโนโลยีการศึกษา 1 ชุด ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือปฏิบัติการฯ-ครั้งที่-2 2.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือปฏิบัติการฯ-ครั้งที่-2 >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
อังคาร 20 ตุลาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาฯ 2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาฯ >> อ่านต่อ


ประกาศร่างTOR ซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
อังคาร 20 ตุลาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 2. TORครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 88


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา