โลโก้เว็บไซต์ ณัฏฐภัทร   มาแดง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : ณัฏฐภัทร มาแดง
ประกาศร่างTOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
จันทร์ 24 ธันวาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1.ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัยฯ  2.ร่างขอบเขตของงานTORครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิยัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย 3.เอกสารประกวดราคา >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฯ 2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   >> อ่านต่อ


ลงประกาศร่าง TOR ปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลล้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ
ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม 1. แบบรูปรายการ 2. ปร4 ปร5 ปร6 และแบ่งงวดงาน 3. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุกิจ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 48


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา