โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาคเรียน 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สอบกลางภาคเรียน 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มกราคม 2562 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา