โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 428 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 มกราคม 2562 - 24 มกราคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา