โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เขตพื้นที่ พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เขตพื้นที่ พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2561 - 2 กันยายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : สวส.มทร.ล้านนา

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา โดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 13 - 24 สิงหาคม 2561 ดังรายละเอียดด้านล่าง

>> คลิกดูรายละเอียด <<

ไฟล์ตัวอย่าง Excel

 

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โทร. 053921444 ต่อ 1624
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา