โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี  ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ ระดับชาติและนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ ระดับชาติและนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2561 - 8 สิงหาคม 2561

สถานที่ : ห้องหิรัญญิการ์ 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา