โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาความร่วมมือการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ภาคเหนือ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการพัฒนาความร่วมมือการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 มีนาคม 2561 - 23 มีนาคม 2561

สถานที่ : ห้อง knowledge center สำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จะได้จัด “โครงการพัฒนาความร่วมมือการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ภาคเหนือ” ณ ห้อง Knowledge center อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการขนส่งระบบรางตลอดจนร่วมกันวางแนวทางการพัฒนากำลังคน หลักสูตรการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือกรมทางหลวง และจากภาคเอกชนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงพร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนือต่อไป  ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการและการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้แนวนโยบายมหาวิทยาลัยขนส่ง  โดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา    (ภาพประกอบจาก s://www.ce.washington.edu/news/article/2018-02-14/enabling-engineering-first-light-rail-floating-bridge)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา