โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “ความสุขของคนเรา ไม่เท่ากันหรอก”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “ความสุขของคนเรา ไม่เท่ากันหรอก”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มกราคม 2561 - 11 มกราคม 2561

สถานที่ : ณ ห้องบรรยายรวม (เธียร์เตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

        หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “ความสุขของคนเรา ไม่เท่ากันหรอก” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบรรยายรวม (เธียร์เตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี Edutainer คนแรกของประเทศไทย เป็นวิทยากร

        สำรองที่นั่งได้ที่ นายพิชิต ขัดทา ๐๘-๓๐๑๕-๕๔๐๓ (ผู้ประสานงาน) หรือสำรองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/qujOkXqYsV
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา