โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 เมษายน 2560 - 21 เมษายน 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอเชิญ ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  ลานกิจกรรม  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กำหนดการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส  ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก                 ************************************************************************************

๑๕.๐๐ น.

คณาจารย์อาวุโส บุคลากร และศิษย์เก่า ลงทะเบียน

และรับประทานอาหาร

๑๖.๐๐ น.

ขบวนแห่เครื่องสูงล้านนา

๑๗.๐๐ น. 

·       เชิญคณาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโสเข้าประจำที่รดน้ำไหว้ขอพร

·       พิธีบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเชิญคณาจารย์และบุคลากรยืนสงบนิ่ง  เพื่อระลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ 

·       พิธีกล่าวแสดงมุทิตาจิต คำขอขมา

·       ผู้แทนมอบขันน้ำใส่เครื่องหอมและใบไม้มงคล แด่อาจารย์อาวุโส 

·       รองอธิการบดี รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโสแล้วกลับที่นั่ง

·       ผู้แทนมอบขันน้ำใส่เครื่องหอมและใบไม้มงคล แด่รองอธิการบดี

·       บุคลากร รดน้ำดำหัวขอพร คณาจารย์อาวุโสและรองอธิการบดี

·       รองอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์อาวุโส

·       ผู้แทนคณาจารย์อาวุโส และรองอธิการบดี กล่าวอวยพร        เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน

·       ร่วมรับประทานอาหาร งานเลี้ยงสังสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -----------------------------------------------------

  

***การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย  ชุดผ้าฝ้าย ชุดผ้าม่อฮ่อม หรือผ้าลายดอก

                       และติดริบบิ้นสีดำสัญลักษณ์แสดงความไว้อาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา