โลโก้เว็บไซต์ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 พฤศจิกายน 2559 - 4 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา