โลโก้เว็บไซต์ งาน RMUTL PLC  STAR AWARDS CONTEST 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน RMUTL PLC STAR AWARDS CONTEST 2016

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 791 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 กันยายน 2559 - 21 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา