โลโก้เว็บไซต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 31 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

สถานที่ : อาคารเรียนแลและปฏิบัติการเทคโนโลยีขีวภาพ

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 11 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา