โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2566 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา