โลโก้เว็บไซต์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มิถุนายน 2564 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 2585 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มิถุนายน 2564 - 11 มิถุนายน 2564

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงทะเบียนออนไลน์ เวลา 08.00 - 09.00

รับชมถ่ายทอดสดผ่านหน้าเว็บไซต์  เวลา 09.00  - เป็นต้น

(กรุณาลงทะเบียนและรับชมการถ่ายทอดสดตามเวลา )

 

 

 

 

วิดิโอถ่ายทอดสด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา