โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขการแข่งรถในทาง ในสถานศึกษา และชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขการแข่งรถในทาง ในสถานศึกษา และชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อำนาจ ชื่นแสงมอญ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี

ผู้รับผิดชอบ : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา