โลโก้เว็บไซต์ ประชุมผุ้บริหารมหาวิทยาลัย (CEO) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมผุ้บริหารมหาวิทยาลัย (CEO)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563

สถานที่ : วันสถาปนามหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา