โลโก้เว็บไซต์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (วิ่งแถวบ้าน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (วิ่งแถวบ้าน)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2562 - 10 สิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (วิ่งแถวบ้าน) ไม่จำกัดพื้นที่ในการวิ่งออกกำลังกาย โดยกำหนดให้เป็นการวิ่งเก็บระยะ จำนวน 20 กิโลเมตร ในระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2562

**กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม** (ฟรีค่าสมัคร) ขอรับสมัครเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่เท่านั้น
1. นักวิ่งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. นักวิ่งต้องวิ่งให้ครบจำนวน 20 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 10 วัน คือวันที่ 1-10 สิงหาคม 2562
3. นักวิ่งจับระยะด้วยนาฬิกาหรือแอพมือถือ แคปเจอร์หน้าจอเมื่อวิ่งเสร็จ
4. นักวิ่งรับเหรียญพร้อมกันวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ลานต้นสัก หน้าอาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงใหม่
5. ในวันรับเหรียญนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานข้อมูลการวิ่งแก่เจ้าหน้าที่
6. รับจำนวนจำกัดเพียง 400 คนเท่านั้น
7. จำกัด 1 คน ต่อ 1 เหรียญเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 หรือโทร. 053921444 ต่อ 1361 หรือ Facebook : งานส่งเสริมสุขภาพ มทร.

***หมายเหตุ** เนื่องจากโครงการเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา