โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคเรียน 3/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันเปิดภาคเรียน 3/2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 เมษายน 2562 - 17 เมษายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา