โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มิถุนายน 2567  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาให้ข้อมูลแนะนำคณะ ข้อมูลด้านงานวิชาการแก่นักศึกษา ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณพร้อมกันทุกเขตพื้นที่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงบริบทของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความพร้อม เข้าใจในการปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย อันจะมีส่วนช่วยในการสร้างความสำเร็จในการศึกษาแก่นักศึกษา รวมถึงทราบและรับรู้ถึงแนวปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน  โดยปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาใหม่รวม 350 คนเข้าร่วมกิจกรรม และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รุ่นพี่ เข้าร่วมแสดงความยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ในคร้ังนี้อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา