โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารและอาหารแห่งอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารและอาหารแห่งอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2567 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 ถึง 10 เมษายน 2567


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา