โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบตรง) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบตรง) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 8628 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566
และได้จัดสอบข้อเขียน(สอบตรง) ในวันที่ 8 เม.ย. 2566 ณ สนามสอบของมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบตรง) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่
และกำหนดการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัว
มหาวิยาลัยขอสงวนสิทธ์ในประกาศผลเป็นแบบรายบุคคล
ผู้สมัครต้องยืนยันตัวตัวเข้าระบบรับสมัคร และตรวจสอบผลสอบเป็นรายบุคคลที่ เมนู E08 เท่านั้น

 


ด่วน สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน รอบ 2
สิทธิ์เฉพาะผู้สมัคร รอบ 2 และมีเลขที่นั่งสอบ แต่สอบไม่ผ่าน หรือ ไม่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ 
สามารถ เลือกหลักสูตรใหม่ เพื่อขอประมวลผลในรอบ 2.1 ได้
เลือกหลักสูตรใหม่ที่ไม่ใช้หลักสูตรเดิม เลือกใหม่ข้ามพื้นที่จัดการเรียนการสอนได้
รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา