โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครเข้าโครงการ U2T BCG RMUTL | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับสมัครเข้าโครงการ U2T BCG RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย sriprasert จำนวนผู้เข้าชม 9212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
       สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการได้ตามควาเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่โดยอิงตามคุณสมบัติเบื้องต้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่ทน 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อการกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของกาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐ ให้การช่วยเหลืออยู่
  2. ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ที่ว่างงานหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
  3. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด
     

สมัครเข้าร่วมโครงการคลิก

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ U2T BCG ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

รับสมัครเข้าเข้าร่วมโครงการ U2T BCG จำนวน 1,550 อัตราเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 24-29 มิถุนายน 2565 ประกาศผล 30 มิถุนายน 2565

1.https://u2tbcg.com/

รอบ 2 รับสมัคร 27-28 มิถุนายน 2565

2.https://kaewpanya.rmutl.ac.th/u2t/regis.php

รับสมัคร 24-29 มิถุนายน 2565

ประกาศผล 30 มิถุนายน 2565
 

หมายเหตุ
ผู้สมัครรอบที่ 1 ไปแล้วให้ลงทะเบียนข้อ 2 ด้วยนะครับ
ต้องลงทะเบียนสมัครทั้งสองระบบนะครับ

 

ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติม ผ่านไลน์

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา